Fonduri europene

Fonduri europeneFonduri Europene

Comunicat


“Investitii in dezvoltarea activitatii laboratorului de tehnica dentara - Dental Direct Iasi”

SC TERRAMOLD SOLUTIONS SRL a implementat incepand cu 01.12.2019 proiectul cu titlul: “Investitii in dezvoltarea activitatii laboratorului de tehnica dentara - Dental Direct Iasi”, finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.”.

Obiectivul general al proiectului a fost realizarea unei investitii initiale in cadrul SC TERRAMOLD SOLUTIONS SRL prin diversificarea gamei de produse fabricate si extinderea capacitatii de productie pentru o parte din cele existente, in contextul modernizarii abordarii managementului companiei - coordonate ale cresterii productivitatii muncii.

Consultanta in managementul proiectului, precum si serviciile de publicitate si informare aferente proiectului au fost asigurate de catre SC MUNDI BUSINESS CONSULT SRL.

Ca urmare a implementarii proiectului finantat cu sprijin POR, SC TERRAMOLD SOLUTIONS SRL a dotat laboratorul de tehnica dentara cu 7 echipamente de tehnica dentara performante (SC PUBRIS SRL, SC DEROM DENTAL INTERNATIONAL SRL), a modernizat abordarea mangementului afacerii prin achizitia unei (1) platforme software pentru managementul laboratorului de tehnica dentara (SC A&S DEVELOPMENT SRL), participarea, in calitate de expozant, la un targ international de specialitate (servicii realizate de SC WISE TRAVEL SRL), prin certificare a sistemului de management si de proces (MANAGEMENT CERTIFICATION SRL) - garantie a credibilitatii si conditie a recunoasterii internationale, a creat premisele de desfasurare a activitatii laboratorului de tehnica dentara in conditii de eficienta energetica, prin achizitia unui sistem fotovoltaic (SC CLIMA THERM CENTER SRL), durabilitate si incluziune (30 becuri LED - SC CATENA SRL, sistem semnalizare persoane cu dizabilitati (autocolante) – SC SDPMAG RO SRL, pubele colectare selectiva – SC PLASTOR TRADING SRL – cheltuieli neeligibile). A fost asigurata resursa umana necesara operarii investitiei prin crearea unui nou loc de munca cu norma intreaga, persoana nou angajata provenind din categorie defavorizata.

Atingerea rezultatelor din proiect a contribuit la indeplinirea obiectivului general al proiectului. Totodata indeplinirea indicatorilor si atingerea rezultatelor au avut un impact social si economic prin: introducerea in fluxul productiei a unor echipamente noi de tehnica dentara, cresterea competitivitatii firmei prin asigurarea unei baze materiale moderne, ceea ce determina cresterea calitatii si diversitatii produselor oferite, o crestere a perfomantelor financiare si consolidarea pozitiei pe piata de profil din judetul Iasi si regional a firmei TERRAMOLD SOLUTIONS SRL. De asemenea, proiectul a avut un impact social direct pentru persoana care a fost angajata pe locul de munca nou creat si unul economic prin contributiile ce sunt platite la bugetul de stat pentru salariul acesteia.

Reusind sa atinga indicatorii propusi in proiectul de finantare, promovand actiunea acestuia in conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala POR, SC TERRAMOLD SOLUTIONS SRL anunta, dupa o perioada de aproximativ 44 luni de zile de la demarare, finalizarea implementarii proiectului propus spre finantare.

Proiectul (cod SMIS 136658) a avut o valoare de 5.533.358,00 lei, din care 5.531.358,00 lei valoare eligibila acordata din Fondul de Dezvoltare Regionala (FEDR) (2.903.864,79 lei) si bugetul national (512.446,71 lei) si a fost implementat la punctul de lucru al SC TERRAMOLD SOLUTIONS SRL, situat in Municipiul Iasi, Strada Petru Movila ( fosta Uzinei) nr.59, Biroul 30, Judetul Iasi.

Date de contact: Amelia Elena SURDU Telefon: 0799.110.930

SC TERRAMOLD SOLUTIONS SRL
Data de incepere a proiectului: 01.12.2019
Data de finalizare a proiectului: 31.07.2023
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

 

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.